Wanneer wordt hypnotherapie afgeraden?

Er zijn een aantal zaken die een hypnotherapeutisch traject kunnen bemoeilijken:

  • Veel alcohol- of drugsgebruik.
  • Een hoge mate aan scepsis ten opzichte van hypnose. Een beetje scepsis is gezond, maar het is wel nodig dat je openstaat voor de therapievorm.
  • Een combinatie van (helemaal) niet bij je gevoel kunnen én (helemaal) niet kunnen visualiseren.
  • Weinig motivatie om ergens aan te werken. Hypnotherapie is helaas geen tovermiddel. Jouw inzet is even belangrijk als die van de therapeut.
  • Als je last hebt van psychoses of waanbeelden, of andere ernstige psychiatrische problematiek, raden wij hypnotherapie af. Wanneer je twijfelt of je hebt in het verleden last gehad van dergelijke problemen, boek dan alsjeblieft een gratis kennismaking of neem contact op om te overleggen.