UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelend therapeut(en), een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in sommige gevallen in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Alleen uw behandelende therapeut(en) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier.
Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen wanneer u ons dat expliciet vraagt en hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 • Voor het gebruik voor (door uzelf goedgekeurde) waarneming, tijdens afwezigheid van uw behandelend therapeut.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt door onze administrateur, om bijv. een factuur op te stellen of een afspraak in te plannen. Deze heeft een geheimhoudingsverklaring getekend.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier (adresgegevens en zorgnummer bijvoorbeeld) zijn zichtbaar voor de IT’er waar we mee werken. Hij heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Als we om een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen we u eerst expliciet uw toestemming vragen en duidelijk informeren waar we dit voor nodig achten.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota direct kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘consult hypnotherapie’
 • De kosten van het consult
 • Uw relatienummer van de verzekeraar

We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door deze site te blijven gebruiken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.
Accepteren
Privacybeleid