UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelend therapeut(en), een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in sommige gevallen in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Alleen uw behandelende therapeut(en) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier.
Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen wanneer u ons dat expliciet vraagt en hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 • Voor het gebruik voor (door uzelf goedgekeurde) waarneming, tijdens afwezigheid van uw behandelend therapeut.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt door onze administrateur, om bijv. een factuur op te stellen of een afspraak in te plannen. Deze heeft een geheimhoudingsverklaring getekend.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier (adresgegevens en zorgnummer bijvoorbeeld) zijn zichtbaar voor de IT’er waar we mee werken. Hij heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Als we om een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen we u eerst expliciet uw toestemming vragen en duidelijk informeren waar we dit voor nodig achten.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

De bewaartermijn van de administratie is 7 jaar.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota direct kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘consult hypnotherapie’
 • De kosten van het consult
 • Uw relatienummer van de verzekeraar

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Meer informatie over cookies leest u bij Uitleg cookies en Veilig internetten.

Cookies van Google Analytics

Voor onze website maken we gebruik van de webanalyse-service van Google om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. Met deze informatie kunnen we de website optimaliseren. Als men Google Analytics inzet, plaatst Google vanaf deze site cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen vergaren. Deze cookies worden anoniem opgeslagen en er kan geen persoonlijk profiel uit worden opgemaakt.

In de cookiewet is vastgelegd dat voor gebruik van Google Analytics geen toestemming nodig is van de bezoeker van de website omdat deze dienst geen of geringe inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. De Analytics-gegevens worden geanonimiseerd verzameld en niet gedeeld met andere Google-diensten. Data bij Google worden maximaal 26 maanden bewaard.

© Copyright - Praktijk van der Leij-Voor hypnotherapie, psychotherapie, NLP, EFT en coaching
We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door deze site te blijven gebruiken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.
Accepteren
Privacybeleid