Hoe werkt een hypnotherapeut?

Er vindt eerst een intakegesprek plaats waarbij de cliënt de therapeut alle voor de therapie belangrijke informatie geeft. Naar aanleiding van de hulpvraag wordt een doelstelling voor de behandeling bepaald en wordt over de aanpak gesproken.